Meist

Harjumaa Spordiliit on vaba algatuse alusel asutatud ja mittetulundusühinguna avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud noorte, täiskasvanute ning veteranide sporditegevuse edendamisele, korraldamisele ja koordineerimisele Harjumaal.

Harjumaa Spordiliit ühendab Harjumaal tegutsevaid spordiklubisid, -ühendusi ja -seltse, noorteühinguid ning teisi juriidilisi isikuid ühistegevuseks, kehakultuuri ja spordi edendamiseks ning sellealase tegevuse koordineerimiseks.

Harjumaa Spordiliit on asutatud 13. juunil 1990. aastal ning on 13. juunil 1936. aastal asutatud Harjumaa Spordiliidu ja 26. aprillil 1947. aastal asutatud Vabatahtliku Spordiseltsi "Jõud" Harjumaa Nõukogu õigusjärglane